Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Městská knihovna Milovice

Otevírací doba 

pondělí - pátek 8.00 - 11.30 12.00 - 18.00 
sobota 9.00 - 11.00

O letních prázdninách
pondělí - pátek 10.00 - 11.30 12.00 - 18.00
sobota - zavřeno

Více zde: http://www.milovice.knihovna.cz/oteviraci-doba/

tel. 325 577 248

KATALOG knih a DVD

email: knihovna.milovice@seznam.cz 
email: knihovna.milovice@tiscali.cz 

pobočka

Městská knihovna, Milovice-Benátecká Vrutice otevřena úterý 16.00 - 17.30 hodin

Charakter organizace: Víceúčelové kulturní zařízení - Městská knihovna Milovice

 • Příspěvková organizace zajišťující provoz městské knihovny.
 • Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.

Bližší popis:

 • Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Předmětem její činnosti je:
 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu veřejné knihovny, nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné veřejné knihovny
 • poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňování přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
 • kulturní a vzdělávací činnost
 • vydávání tematických publikací
 • vzdělávací a přednášková činnost
 • zhotovení tiskové rozmnoženiny pro osobní potřebu a související s poskytováním knihovnických potřeb
 • půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
 • zprostředkovatelská činnost (příjem inzerátů, prodej knih, kopírování pro občany)

Telefon:

pevná linka: 325 577 248

E-mail:

oficiální: knihovna.milovice@tiscali.cz 
oficiální: knihovna.milovice@seznam.cz

IČO: 495 34 645

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 600423584, kód banky: 0600

Adresa:

Víceúčelové kulturní zařízení - Městská knihovna nám. 30. června 508 289 24 Milovice - Mladá

Kontakty

Mgr. Veronika Brynychová, ředitelka, tel.: 325577248,733 701 946,

                                                      e-mail: knihovna.milovice@tiscali.cz

Blanka Píchová, knihovnice

Mgr. Jana Burešová, knihovnice

Silvie Čiháková, knihovnice

Bc. Eliška Nehybová, pracovnice vztahů k veřejnosti,

                                          e-mail: eliska.nehybova24@gmail.com